Ngân hàng HDBank Thành Phố Pleiku Gia Lai

HDBank có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Pleiku.

  • HDBank Gia Lai

    Kiot số 1,2,3,4 số 01, Phù Đổng, Phường Phù Đổng, Thành phố Pleiku