Mạng lưới chi nhánh ngân hàng HDBank Gia Lai

HDBank có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Tỉnh Gia Lai. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Pleiku 1 địa điểm, ...

Chi nhánh lớn nhất HDBank Gia Lai


  • Thành Phố Pleiku
  • HDBank Gia Lai

    Kiot số 1,2,3,4 số 01, Phù Đổng, Phường Phù Đổng, Thành phố Pleiku

Chi nhánh Ngân hàng HDBank tại Gia Lai