Chi nhánh HDBank Bắc Ninh

HDBank có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Tỉnh Bắc Ninh. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Bắc Ninh 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của HDBank Bắc Ninh


  • Thành Phố Bắc Ninh
  • HDBank Bắc Ninh

    10 Nguyễn Đăng Đạo, Phường Tiền An, Bắc Ninh

Chi nhánh Ngân hàng HDBank tại Bắc Ninh